Start Nytt Köp och sälj Sponsorer 70-årsjubiléet 2018 Om oss

 

 

Kontakt
Medlemsavgifter
Fiskeetik och regler
Stadgar
Historik

Historik

 

Hagfors Flugfiskeklubb

 

nya klubbmärket annan färg 5x5femundälvräddran sponsorlogga jpg

 

 

 

 

Hagfors Flugfiskeklubb bildades den 23 november 1948.

 

Några av mötesdeltagarna hade förberett mötet genom en skrivelse till den dåvarande

disponenten inom Uddeholms AB, Nils Danielsson, där man förhört sig om möjligheten att

"få något vatten för utövande av flugfiske".

 

Danielsson hade svarat snabbt att en eventuell klubb skulle få "en eller flera tjärnar att

odla lämplig fisk i" Däremot var det svårt att få något rinnande vatten.

 

Mötet beslutade att en styrelse om fem personer skulle väljas och följande personer blev valda till klubbens första styrelse:

Ordförande: Henrik Persson

Övriga: Olle Persson, Hilmer Lundqvist, Hilding Gustafsson och Åke Gruneau.

Suppleanter: Nils-Arne Gruneau och Gunnar Gustafsson.

Medlemsavgiften för första året fastställdes till fem kronor.

 

En annan stor händelse i klubbens historia är den rotenonbehandling av våra båda vatten som

genomfördes 1963 respektive 1972.

 

Vi är i dagsläget 60 medlemmar.