Start Nytt Köp och sälj Sponsorer 70-årsjubiléet 2018 Om oss

 

 

Kontakt
Medlemsavgifter
Fiskeetik och regler
Stadgar
Historik

Medlemsavgifter

 

Hagfors Flugfiskeklubb

 

 

  nya klubbmärket annan färg 5x524 råsto. inloppet 96dpiälvräddran sponsorlogga jpg

 

Våra medlemsavgifter:

 

Inträdesavgift:       350 Kronor  

Årsavgift:              600 Kronor

Familjekort:           850 Kronor (regler se nedan)

 

Plusgiro:  487 76 83 - 5

Bankgiro: 164-6538

Swish:     123 158 57 02 (Hagfors Flugfiskeklubb)

 

Medlemsavgiften skall vara betald senast 28 februari. Efter detta datum

tillkommer 10% i förseningsavgift.

 

 

Utdrag ur stadgarna beträffande familjekort:

Medlem äger rätt att medtaga en familjemedlem eller ett barnbarn att fiska i klubbens vatten om endast ett spö användes. Dessutom kan, efter hänvändelse till kassören, ett familjekort gällande ytterligare ett spö utfärdas. Det berättigar klubbmedlem och en familjemedlem eller ett barnbarn att tillsammans bedriva fiske i klubbens vatten. Familjekort gäller för maka/make/sambo, hemmaboende barn och för barnbarn.