Start Nytt Köp och sälj Sponsorer 70-årsjubiléet 2018 Om oss

 

 

Kontakt
Medlemsavgifter
Fiskeetik och regler
Stadgar
Historik

Om oss

 

Hagfors Flugfiskeklubb

 

(Kolla gärna i menyn till vänster för mera information)

 

 

 

    nya klubbmärket annan färg 5x517 leif har krokat harr i lilla jokken. rostuälvräddran sponsorlogga jpg     

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Hagfors Flugfiskeklubb har till ändamål (Utdrag ur stadgarna):
- att genom ordnande av fiskevatten bereda medlemmarna tillfälle till 
flugfiske  


- att genom miljö- och fiskevårdande åtgärder verka för ett rationellt flugfiske

 

På styrelsen ankommer (Utdrag ur stadgarna):

- att ta initiativ och avge yttranden i frågor som främjar eller berör klubbens intressen

 

- att sammankalla klubben till allmänna sammanträden och eljest ordna sammankomster

   för klubbens medlemmar

 

- att i övrigt besluta i klubbens angelägenheter, där ej ankommer å allmänt

   sammanträde